Jesteś tutaj: Start / Nabór pracowników

Nabór pracowników

Nabór pracowników na wolne stanowiska odbywa się zgodnie z ustawą o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej. Jest on prowadzony poprzez:

  • informacje uzyskane bezpośrednio w siedzibie Teatru,
  • informacje zamieszczone na stronie internetowej Teatru,
  • ewentualnie informacje przekazywane do Powiatowego Urzędu Pracy.

Procedura zatrudniania pracowników w Teatrze Impresaryjnym im. Włodzimierza Gniazdowskiego jest poprzedzona wnikliwym badaniem rynku oraz oceną kwalifikacji kandydatów i ich przydatności do pracy na zajmowanym w przyszłości stanowisku.

Decyzję o wyborze osoby na określone stanowisko, po analizie ofert złożonych przez kandydatów, podejmuje Dyrektor Teatru.